SPAR Together Better uit Deventer staat voor blije teams, want zonder blije teams geen blije gasten.
SPAR biedt kansen aan kandidaten vanuit de brede doelgroep, zoals participatiewet kandidaten,

Lees meer

doelgroepenregister en sw-medewerkers, om zich te ontwikkelen en mee te draaien in de ‘To Go winkel’. Voor de begeleiding van deze kandidaten heeft SPAR een eigen jobcoach in dienst.