VELUWE65PLUS

VELUWE65PLUS (Apeldoorn) is een uitzendbureau voor gepensioneerden, maar vooral ook een onderneming met een sociaal doel en met een bijzondere missie: het verhogen van vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

Dit doen ze door senioren werk aan te bieden en door andere activiteiten te organiseren, die senioren in beweging brengen. Door (langer) te werken, blijven 65-plussers actief bezig, wat een positief effect heeft op hun vitaliteit en gezondheid.

Lees meer: VELUWE65PLUS

Actief deelnemen aan het werkzame leven brengt regelmaat en waardering voor iemands inzet en draagt bij tot zelfrespect. Dit alles draagt bij tot (meer) zelfredzaamheid. Het hebben van een werkkring brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt voor sociale cohesie en gaat (eventuele) vereenzaming tegen. Dit alles draagt ertoe bij dat er minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg.

Het bedrijf maakt geen gebruik van loonkostenvoordeelregelingen, subsidies of ondersteuning van enig fonds. Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet ten behoeve van de senioren. Denk hierbij aan het organiseren van een wandeling, een fietstocht, een jeu de boule avond of een tennisdag. VELUWE65PLUS bewijst dat het mogelijk is om te ondernemen met een sociaal doel met een eerlijk verdienmodel, zonder ondersteuning van een fonds, een subsidie of een regeling. Wellicht overbodig om te vermelden, maar uiteraard heeft VELUWE65PLUS ook AOW’ers (Algemene Ouderdomswet) werken binnen de eigen organisatie.