VELUWE65PLUS

VELUWE65PLUS (Apeldoorn) is een uitzendbureau voor gepensioneerden, maar vooral ook een onderneming met een sociaal doel en met een bijzondere missie: het verhogen van vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

Dit doen ze door senioren werk aan te bieden en door andere activiteiten te organiseren, die senioren in beweging brengen. Door (langer) te werken, blijven 65-plussers actief bezig, wat een positief effect heeft op hun vitaliteit en gezondheid.

Lees meer: VELUWE65PLUS

Actief deelnemen aan het werkzame leven brengt regelmaat en waardering voor iemands inzet en draagt bij tot zelfrespect. Dit alles draagt bij tot (meer) zelfredzaamheid. Het hebben van een werkkring brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt voor sociale cohesie en gaat (eventuele) vereenzaming tegen. Dit alles draagt ertoe bij dat er minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg.

Het bedrijf maakt geen gebruik van loonkostenvoordeelregelingen, subsidies of ondersteuning van enig fonds. Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet ten behoeve van de senioren. Denk hierbij aan het organiseren van een wandeling, een fietstocht, een jeu de boule avond of een tennisdag. VELUWE65PLUS bewijst dat het mogelijk is om te ondernemen met een sociaal doel met een eerlijk verdienmodel, zonder ondersteuning van een fonds, een subsidie of een regeling. Wellicht overbodig om te vermelden, maar uiteraard heeft VELUWE65PLUS ook AOW’ers (Algemene Ouderdomswet) werken binnen de eigen organisatie.

Sociaal Plus

SociaalPlus (Ermelo) is dé specialist in klantcontact. Het bedrijf beantwoordt de telefoon voor ongeveer 17 gemeentes in Nederland, 13 zorg gerelateerde bedrijven en meer dan zeventig mkb-bedrijven. Wat het bedrijf vooral doet, is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Lees meer: Sociaal Plus

Bij SociaalPlus geloven ze dat bijzonder talent geen afstand kent.

SociaalPlus, opgericht in 2010, is een pionier op het gebied van sociale ondernemen. Het feit dat ze inmiddels PSO 30+ gecertificeerd zijn, bewijst dat het bedrijf de mens en zijn kwaliteiten en talenten centraal stelt. Ze passen de werkplekken en processen aan, zodat mensen optimaal kunnen functioneren. Wat jouw achtergrond ook is, bij SociaalPlus maken ze het passend. Ze kijken ook goed hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

De organisatie hecht erg aan duurzame inzetbaarheid van mensen uit de doelgroep. Na een contract van zes maanden en een verlenging van een jaar, volgt een vaste aanstelling. Het bedrijf laat zien dat ieder mens talenten heeft en dat een inclusieve arbeidsmarkt leuk én lonend is.  

Ook is SociaalPlus een erkend leerbedrijf en heeft het een eigen opleidingsprogramma voor medewerkers. Medewerkers krijgen individuele begeleiding op maat, als het nodig is ook buiten werktijden. De organisatie doet niet aan uitbetaling van bonussen of winstuitkeringen aan aandeelhouders, maar investeert in mensen en een goede werkomgeving. Dat zorgt er onder meer voor dat het personeelsverloop zo’n zeven keer lager ligt dan in de branche gebruikelijk is.

Classic Mike

In Zeewolde is het autobedrijf Classic Mike gevestigd. Het wordt geleid door Mike Kastrop, die van het reviseren en restaureren van klassieke auto’s een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Mike realiseert dit op een bijzondere en inclusieve wijze. Jongeren, die een steuntje in de rug nodig hebben, werken met plezier en naar eigen vermogen aan prachtige projecten.

Lees meer: Classic Mike

De jongeren hebben een werkplek, waar zij hun mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken, verder ontwikkelen en inzetten. Zij krijgen de kans om met plezier aan projecten te werken en gelijktijdig de fijne kneepjes van het restaureren, reviseren en herstellen te leren.

Bij Classic Mike wordt gebruik gemaakt van een innovatief verbetersysteem en ontwikkelde methodieken om jongeren op een open, autonome en laagdrempelige manier te ontwikkelen tot volwaardige professionals. Daarnaast is er wekelijks een jobcoach aanwezig, die de jongeren extra begeleidt en ondersteunt in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Classic Mike heeft op de Prestatieladder Socialer Ondernemen de PSO-Trede 3 gehaald en het PSO 30+ certificaat gekregen. Dat betekent dat de maximale score van sociaal ondernemerschap is gerealiseerd én dat minimaal 30% van het personeelbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt op een zo milieuvriendelijke werkwijze. Het bedrijfspand beschikt over zonnepanelen en daarnaast wordt er duurzaam omgegaan met de materialen. Er wordt nauwelijks iets weggegooid. Wanneer onderdelen niet meer te (her)gebruiken zijn, worden er tweedehands onderdelen aangeschaft. Regelmatig organiseert Classic Mike inspiratiesessies om ook andere ondernemers te inspireren en motiveren om zijn denk- en werkwijze toe te passen.