Dolphin Metal Separation

Dolphin Metal Separation (Harderwijk) is een van ’s werelds meest gerenommeerde bedrijven in de acquisitie en verwerking van non-ferrometalen. De organisatie heeft niet alleen een uitstekende reputatie opgebouwd binnen hun branche, maar is ook een mooi voorbeeld als het gaat om inclusiviteit.

Lees meer: Dolphin Metal Separation

Dolphin Metal Separation heeft drie SW-medewerkers (sociale werkvoorziening) gedetacheerd op een personeelsbestand van 20 medewerkers op de locatie in Harderwijk.

Deze drie medewerkers worden als volwaardige medewerkers beschouwt. Dolphin Metal Separation zet deze extra stap om ervoor te zorgen dat die medewerkers zich volledig kunnen ontplooien in het bedrijf.

Door een speciale productielijn in te richten en aandacht te besteden aan zaken, zoals zit- en sta-mogelijkheden en klimaatbeheersing, toont het bedrijf een diepgaand begrip voor de behoeften van hun medewerkers. Dit soort initiatieven getuigt van een oprechte toewijding aan het welzijn van het personeel. Het bedrijf heeft een gemoedelijke, respectvolle en positieve werkomgeving gecreëerd. De betrokkenheid bij bedrijfsuitjes en andere activiteiten versterkt het gevoel van samenhorigheid en maakt dat medewerkers zich niet alleen als werknemers, maar zich als gewaardeerde leden van een grotere familie voelen.

Met bijna een kwart eeuw ervaring en innovatie is Dolphin Metal Separation een solide partner als het gaat om het omgaan met restmaterialen. Terugwinning van afval is cruciaal voor het behoud van waardevolle grondstoffen ten behoeve van het milieu. Bovendien kost recycling minder energie dan het verkrijgen van metalen uit primaire bronnen.

Een non-ferrometaal is een metaal dat geen ijzer bevat of waarin de legeringen ijzer niet het hoofdbestanddeel is (bijvoorbeeld koper, lood, aluminium, zink, brons en messing).

De Zaak van Ermelo

De oprichters van De Zaak van Ermelo hebben een lange historie waar het gaat om het realiseren van duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Lees meer: De Zaak van Ermelo

In 2012 ontstond De Zaak van Ermelo. In eerste instantie om bij te dragen aan de participatiewet binnen de gemeente. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een sociale onderneming in de vorm van een kringloopwinkel. In 2022 vierden zij het 10-jarig jubileum. Ze hebben inmiddels het 100% Kringloop kwaliteitskeurmerk en een PSO Trede 3 en 30+ erkenning (Prestatieladder Socialer Ondernemen) behaald.

Sinds de oprichting zijn er bijna 600 mensen werkzaam geweest bij De Zaak. In betaalde banen, leerwerk-banen, op re-integratie- en dagbestedingsplekken of als vrijwilliger. Bij De Zaak van Ermelo gaan ze ervan uit dat mensen talenten en competenties hebben, ook wanneer sommige werkzaamheden lastig zijn. Werken op een plek waar men laagdrempelig hun talent kan vinden en ontwikkelen, geeft zelfvertrouwen. Dit werkt door in alle aspecten van het leven, niet alleen in werken. Het bedrijf wordt gerund door mensen met een groot hart, die de mens vooropstellen.

De Eijk Groep

De Eijk Groep (Apeldoorn) beschikt over het PS0 30+ certificaat (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Dit houdt in dat de organisatie bewust veel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst neemt. Ook mensen die vallen onder beschut werk. Het bedrijf ziet het certificaat als een heel bijzondere erkenning van hun inzet voor deze groep mensen op de arbeidsmarkt.

Lees meer: De Eijk Groep

Van bontgekleurde bomen tot wit besneeuwde wegen. Van fris lentegras en bloeiende perken tot aan strak aangelegde tuinen, parken en bedrijfsterreinen. Voor De Eijk Groep is bijdragen aan buiten, het mooiste wat er is. En met buiten bedoelen zij alles in de buitenruimte. Van inrichten tot onderhouden, van beplanten tot bestraten en van ontwerpen tot repareren. Het ‘groene hart’ slaat natuurlijk nog steeds voor hovenierswerk en groenvoorziening, maar De Eijk Groep doet inmiddels meer dan dat. Ze verrichten ook infradiensten, voeren rioleringswerk uit en bieden hulp bij bijvoorbeeld gladheidsbestrijding en calamiteiten op de weg.

De Eijk Groep is altijd op zoek naar medewerkers met het ‘Eijk Groep-dna’: gedreven, betrouwbaar en behulpzaam. Dat vinden ze belangrijker dan opleiding en ervaring. Op de Eijk Academy zorgen ze voor de juiste vakscholing en op de jaarlijkse Eijk Academy dag leren medewerkers van, met, door en voor elkaar.