De awards

De meest sociale starter

Ben jij een startende sociaal ondernemer? Of bestaat je bedrijf al een tijdje en heb je nu aantoonbaar de eerste stappen gezet om bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen, zoals het bieden van kansen aan mensen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt of aan jongeren die een leer-, stage-, ervaringsplek nodig hebben? Een deel van jouw personeelsbestand bestond in het afgelopen jaar uit mensen uit de eerdergenoemde doelgroepen.

De meest sociale werkgever

Jouw bedrijf staat bekend als sociaal ondernemer. In de afgelopen 2 jaar bestond een deel van jouw personeelsbestand aantoonbaar uit mensen die tot ‘de doelgroep’ behoren. Dit wil zeggen: je hebt medewerkers in dienst (gehad) vanuit een UWV- of participatiewet uitkering of Doelgroep Registratie kandidaten (DGR) vanuit de Banenafspraak. Ook mensen met een Beschut Werk of SW indicatie behoren tot de doelgroep, ook via detachering. Maar ook statushouders en leerlingen vanuit het VSO/Praktijkonderwijs. Sociale inkoop (o.a. uitbesteding van werk aan een SW-organisatie) maakt (structureel) onderdeel uit van uw ondernemerschap. Ook sta je bekend als een opleidings- of leerbedrijf.

Kortom, in jouw bedrijf is er een plek voor iedereen! Sociaal ondernemen zit in het DNA van jouw bedrijf.

De meest inspirerende sociale werkgever

Je geeft met jouw bedrijf concrete invulling aan sociaal ondernemerschap. Jouw visie raakt mensen en brengt ze in beweging. Ook ben je onderscheidend op het gebied van sociaal-en impact ondernemen ten opzichte van je collega-ondernemers. Omzet genereren is geen doel maar een middel. Je bent aantoonbaar minimaal 3 jaar ondernemer waarbij People Planet en Profit in de haarvaten van jouw bedrijfsvoering zit. Voor jou is het vanzelfsprekend dat een groot deel van je personeelsbestand bestaat uit mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Als bedrijf laat je zien dat je jouw MVO-beleid onder andere kracht bijzet door Sociaal en Maatschappelijk verantwoord in te kopen. Tevens laat je zien dat je milieueffecten en sociale aspecten laat meewegen. Je geeft blijk van de noodzaak, dat helpt bij jouw imago maar ook bij toekomstbestendig houden van jouw organisatie.

Kortom, jouw bedrijf is een inspirerend voorbeeld voor anderen!

Heb je vragen over deze awards neem dan contact op: