De awards

De meest sociale starter 2022

Sinds maximaal 1 jaar begeef jij je als werkgever op het sociale pad. Je hebt aantoonbaar de eerste stappen gezet om bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen, zoals het bieden van kansen aan mensen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt of aan jongeren die een leer-, stage-, ervaringsplek nodig hebben. Minimaal 10% van jouw personeelsbestand is in het afgelopen jaar (12 maanden) betrokken uit de eerdergenoemde doelgroepen.

De meest sociale werkgever 2022

Jouw bedrijf staat bekend als sociaal werkgever. In de afgelopen twee jaar is 15% van jouw personeelsbestand aantoonbaar betrokken uit de ‘doelgroep’. Dit wil zeggen: je hebt medewerkers aangetrokken vanuit een UWV- of Bijstandsuitkering, of DGR-kandidaten vanuit de Banenafspraak kans(en) geboden. Ook Beschutte of SW-medewerkers die je in dienst genomen hebt of gedetacheerd hebt binnen jouw organisatie, maken hier onderdeel van uit. Sociale inkoop (o.a. uitbesteding van werk aan een SW-organisatie) maakt structureel onderdeel uit van uw ondernemerschap. Ook sta je bekend als een opleidings- of leerbedrijf. Alle doelgroepen, maar ook zij-instromers, krijgen bij jou een plek om zich te ontwikkelen. Sociaal ondernemen zit in het DNA van jouw bedrijf.

De meest inspirerende sociale werkgever 2022

Je geeft met jouw bedrijf concrete invulling aan sociaal ondernemerschap. Jouw visie raakt mensen en brengt ze in beweging. Ook ben je onderscheidend op het gebied van sociaal- en impact ondernemen ten opzichte van je collega organisaties/ondernemers/samenwerkingspartners. 

Omzet genereren is geen doel, maar een middel. Je bent aantoonbaar drie jaar ondernemer/werkgever, waarbij People Planet en Profit terug te vinden is in de bedrijfsvoering. In deze afgelopen jaren heb je aantoonbaar 20% van jouw huidige personeelsbestand betrokken uit de doelgroep. 

Als bedrijf laat je zien dat jouw MVO-beleid kracht bijzet door Maatschappelijk verantwoord in te kopen. Ook laat je zien dat je milieueffecten en sociale aspecten laat meewegen. Je geeft blijk van de noodzaak, dat helpt bij jouw imago, maar ook bij toekomstbestendig houden van jouw organisatie.

Als je in bezit bent van één van de volgende certificaten, wordt dat zeer gewaardeerd, maar is niet van doorslaggevende aard: B Corp, Code Sociale Ondernemingen (CSO), de MVO Prestatieladder en de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Vragen of in contact komen?

Ben of ken jij een werkgever met een hart voor sociaal ondernemen?

Nomineren