Privacybeleid

Wie zijn we

Het doel van onze organisatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Om dat goed te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens. Daarnaast zijn we ook werkgever. Ook van de mensen die voor ons werken verwerken wij persoonsgegevens.

Met die persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We verwerken én beveiligen ze met de grootste zorg. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dat doen. Ook geven we aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een stukje informatie over een persoon. Met één of meerdere van deze stukjes kan iemand direct of indirect worden geïdentificeerd. U kan hierbij denken aan uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en contactgegevens. Maar ook gegevens waar u minder snel aan denkt zijn persoonsgegevens. Zoals IP-adres, bankrekeningnummer, gezondheidsgegevens, financiële gegevens, sollicitatiegegevens en gegevens over gedrag & functioneren. Heel veel verschillende soorten dus.

Deze gegevens krijgen we van uzelf of van andere organisaties zoals de gemeente waar u woont of het UWV. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben gekregen en we bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en beveiligen uw gegevens goed. Dat doen we onder meer door maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens gestolen worden of verloren gaan. Ook geven we alleen geautoriseerde personen inzage in en toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u?

Wij houden alles graag transparant. Vanuit de AVG heeft u een aantal privacyrechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u ook bij ons uitoefenen. U kunt een verzoek indienen om:

– Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

– Persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze verkeerd of onvolledig hebben geregistreerd;

– Uw gegevens te verwijderen, voor zover we niet verplicht zijn om ze te bewaren. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt en u die toestemming intrekt;

– De verwerking van uw gegevens te beperken;

Uw bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in behandeling te nemen.

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat we niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of bent u niet tevreden met de reactie op uw vraag om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Meldt u dat dan altijd bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor overige vragen kunt u zich richten tot: werkcentrum@apeldoorn.nl

Websites of diensten van derden

Websites of diensten van derden die door middel van links aan deze websites gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.