Onze jury

Ook dit jaar hebben wij weer een ‘vakjury’. Deze jury bepaalt welke genomineerden daadwerkelijk kans gaan maken op de awards. Ook bepalen onze juryleden, samen met de publiekstemmen, wie er uiteindelijk met de prijzen naar huis gaan.

Onze jury bestaat uit:

Angela Bossenbroek

Eigenaar van cadeauwinkel Favorabel Zutphen. Vorig jaar werd Favorabel verkozen tot De meest sociale werkgever 2022.

Mijn passie voor sociaal ondernemen en participatie is vanuit mijn eigen beperking ontstaan. Beiden zijn nauw met elkaar verbonden en belangrijk om een inclusieve samenleving te bevorderen. Zie de persoon en niet de beperking Sociaal ondernemen biedt kansen voor participatie door mensen met verschillende achtergronden, zoals werkloosheid of een bepaalde beperking. Het moedigt gelijke kansen en sociale integratie aan, door het creëren van banen, training en vaardighedenontwikkeling voor kwetsbare groepen. Sociaal ondernemen draagt bij aan het versterken van participatie en het vergroten van de betrokkenheid van alle individuen in de samenleving, wat leidt tot een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Yvonne van der Toom

HR-manager bij circulair ambachtscentrum Foenix uit Apeldoorn. Foenix ging vorig jaar met de award voor De meest inspirerende sociale werkgever 2022 naar huis.

Dat wij vorig jaar tijdens het SOW-event zijn uitgeroepen tot De meest inspirerende social werkgever was en is een enorme waardering voor onze medewerkers. Dag in en dag uit verrichten zij goed werk en deze award benadrukt dit. Bij Foenix zijn wij van mening dat niemand langs de zijlijn hoeft te staan. Iedereen mag meedoen!

Edwin Jong

Programmamanager Social Return bij Deloitte en coördinator van de City Deal.

Vorig jaar had ik ook al het genoegen om jurylid te mogen zijn. Dit was inspirerend en een eer om te mogen doen. Zoveel mooie sociale en impact ondernemingen, die allemaal op hun eigen manier maatschappelijke impact maken. Vanuit mijn rol binnen Deloitte is dat waar ik mij al jaren mee bezig hou; stimuleren van impact ondernemen. Daar is ook mijn slogan ‘Samen maken we impact ondernemen groot!’ op gebaseerd. Want het gaat om het ecosysteem en hoe je daarin gezamenlijk impact kunt realiseren op het gebied van arbeidsparticipatie en/of duurzaamheid. Daar heeft iedereen, zoals ondernemers, gemeenten, arbeidsmarktregio’s en corporates, een rol en verantwoordelijkheid in.

Naast het realiseren van de impact is en blijft het in mijn ogen belangrijk om de steeds groter wordende groep impact ondernemers in de ‘the spotlights’ te zetten, onder andere via dit jaarlijkse SOW-event. Daarom ben ik verheugd ook dit jaar weer onderdeel te mogen zijn van de jury en op deze manier een steentje bij te dragen aan het stimuleren van impact ondernemen en het belichten van de waardevolle maatschappelijke impact die in de betrokken arbeidsmarktregio’s gemaakt wordt!

Rolf Winter

Directeur/eigenaar bij VoorMeerWaarde/

Ik ken veel meer ondernemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan werknemers. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die het beter snappen. Dat geld niet het doel is. Maar het gevolg van wat we doen. En dat succes niet zit in de “grootste” opdracht of de beste “score”. Maar bijvoorbeeld in het iemand helpen om iets te doen, wat hij of zij vooraf onmogelijk acht. De trots en energie wat dat geeft, als het dan lukt, dat is wat geld gedreven ondernemers missen. Elke dag. Laten wij ze daarom helpen met een nieuwe focus op succesvol ondernemen. Eerst de mens. Dan het geld.

Anna van Zalk

Adviseur Prestatieladder Socialer Ondernemen bij Kader Consultancy & Interim

Samen op weg naar een duurzamere arbeidsmarkt, waar eenieder zich tot zijn volle potentieel kan ontwikkelen, daar zet ik me met liefde voor in! Ik doe dit vanuit mijn rol als adviseur Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Voorheen deed ik dit als opleidingscoördinator in o.a. opleidingen voor de doelgroep. Ik vind het ontzettend mooi om samen met ondernemers te kijken naar hoe ze zo optimaal mogelijke werkomgeving kunnen creëren. Uiteraard voor de doelgroep, maar eigenlijk gewoon als norm voor de hele onderneming.

In mijn advies neem ik het hele plaatje mee. Samen met de ondernemer kijk ik waar en hoe we de werkprocessen kunnen verbeteren en borgen ten aanzien van het inclusief werkgeverschap. Denk hierbij aan de PSO, maar ook verdiepende onderzoeken en opleidingen mogen zeker niet ontbreken. Als resultaat: een onderneming met heldere richtlijnen, normen en waarden. Een fijne (veilige) plek waar je jezelf kan en mag zijn met respect voor ieders kwaliteiten.

Ik vind het een eer dat ik me voor dit mooie event mag inzetten als jurylid. Geweldig om te zien dat de weg van inclusief ondernemerschap steeds beter wordt gevonden en bedrijven elkaar onderling weten te inspireren.