Onze jury

Onze driekoppige jury bestond vorig jaar uit Bennie Nijmeijer (filiaalleider Boni Supermarkt Harderwijk), Edwin
Jong (programmamanager Social Return bij Deloitte en coördinator van de City Deal) en Rolf Winter
(directeur/eigenaar bij VoorMeerWaarde).

Zij hadden ieder een eigen motivatie om plaats te nemen in onze jury. Wie dit jaar onze jury gaan vormen, is nu nog niet bekend.

Wie dit jaar onze jury gaan vormen, is nu nog niet bekend.

Bennie Nijmeijer

Een goede sociale werkgever/ondernemer heeft oog voor zijn mensen. Medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt of een beperking zijn een verrijking voor je bedrijf. Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Denk in oplossingen in plaats van in problemen. Als je vertrouwen, tijd en positieve energie geeft, dan betalen zij dit dubbel en dwars terug. Denk niet in functieprofielen, eisen of taken en verantwoordelijkheden. Kijk naar maatwerk, wat kan diegene goed, wat is passend. Dan krijg je energie terug en men gaat voor je door het vuur. Samen ben je 100%, laat niemand aan de kant staan. Dit wil ik graag uitdragen, ook als ondernemer in loondienst. Dat is mijn drive en motivatie om jurylid te zijn.

Edwin Jong

Sociaal ondernemen (ik spreek liever over impact ondernemen) is niet iets dat alleen sociaal/impactondernemers doen. Het gaat om het ecosysteem en hoe je daarin met elkaar acties kunt initiëren, die bijdragen aan het realiseren van impact op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsparticipatie en/of duurzaamheid. Daar heeft iedereen een rol en verantwoordelijkheid in. Mijn drijfveer zit enerzijds in het naar voren brengen van de wijze waarop een corporate (als Deloitte) daar invulling aan geeft en anderzijds dat ik van dichtbij meemaak hoe belangrijk het is om als individu onderdeel te zijn van het arbeidsproces, ongeacht wie je bent. Ik voel mij dan ook een bevoorrecht persoon.

Rolf Winter

Ik ken veel meer ondernemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan werknemers. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die het beter snappen. Dat geld niet het doel is. Maar het gevolg van wat we doen. En dat succes niet zit in de ‘grootste’ opdracht of de beste ‘score’. Maar bijvoorbeeld in het iemand helpen om iets te doen, wat hij of zij vooraf onmogelijk acht. De trots en energie wat dat geeft, als het dan lukt, dat is wat geld gedreven ondernemers missen. Elke dag. Laten wij ze daarom
helpen met een nieuwe focus op succesvol ondernemen. Eerst de mens, dan het geld.