Dit zijn de kanshebbers op onze Sociaal Ondernemen Werkt-awards. Stemmen is niet meer mogelijk. Donderdagavond 9 november maken wij tijdens ons SOW-event de winnaars bekend. Wil je hierbij zijn? Meld je dan snel aan.

De meest inspirerende sociale werkgever 2023

Classic Mike

In Zeewolde is het autobedrijf Classic Mike gevestigd. Het wordt geleid door Mike Kastrop, die van het reviseren en restaureren van klassieke auto’s een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Mike realiseert dit op een bijzondere en inclusieve wijze. Jongeren, die een steuntje in de rug nodig hebben, werken met plezier en naar eigen vermogen aan prachtige projecten.

Lees meer: Classic Mike

De jongeren hebben een werkplek, waar zij hun mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken, verder ontwikkelen en inzetten. Zij krijgen de kans om met plezier aan projecten te werken en gelijktijdig de fijne kneepjes van het restaureren, reviseren en herstellen te leren.

Bij Classic Mike wordt gebruik gemaakt van een innovatief verbetersysteem en ontwikkelde methodieken om jongeren op een open, autonome en laagdrempelige manier te ontwikkelen tot volwaardige professionals. Daarnaast is er wekelijks een jobcoach aanwezig, die de jongeren extra begeleidt en ondersteunt in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Classic Mike heeft op de Prestatieladder Socialer Ondernemen de PSO-Trede 3 gehaald en het PSO 30+ certificaat gekregen. Dat betekent dat de maximale score van sociaal ondernemerschap is gerealiseerd én dat minimaal 30% van het personeelbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt op een zo milieuvriendelijke werkwijze. Het bedrijfspand beschikt over zonnepanelen en daarnaast wordt er duurzaam omgegaan met de materialen. Er wordt nauwelijks iets weggegooid. Wanneer onderdelen niet meer te (her)gebruiken zijn, worden er tweedehands onderdelen aangeschaft. Regelmatig organiseert Classic Mike inspiratiesessies om ook andere ondernemers te inspireren en motiveren om zijn denk- en werkwijze toe te passen.

VELUWE65PLUS

VELUWE65PLUS (Apeldoorn) is een uitzendbureau voor gepensioneerden, maar vooral ook een onderneming met een sociaal doel en met een bijzondere missie: het verhogen van vitaliteit en sociale cohesie van senioren.

Dit doen ze door senioren werk aan te bieden en door andere activiteiten te organiseren, die senioren in beweging brengen. Door (langer) te werken, blijven 65-plussers actief bezig, wat een positief effect heeft op hun vitaliteit en gezondheid.

Lees meer: VELUWE65PLUS

Actief deelnemen aan het werkzame leven brengt regelmaat en waardering voor iemands inzet en draagt bij tot zelfrespect. Dit alles draagt bij tot (meer) zelfredzaamheid. Het hebben van een werkkring brengt mensen met elkaar in contact. Het zorgt voor sociale cohesie en gaat (eventuele) vereenzaming tegen. Dit alles draagt ertoe bij dat er minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg.

Het bedrijf maakt geen gebruik van loonkostenvoordeelregelingen, subsidies of ondersteuning van enig fonds. Winsten uit de uitzendactiviteiten worden ingezet ten behoeve van de senioren. Denk hierbij aan het organiseren van een wandeling, een fietstocht, een jeu de boule avond of een tennisdag. VELUWE65PLUS bewijst dat het mogelijk is om te ondernemen met een sociaal doel met een eerlijk verdienmodel, zonder ondersteuning van een fonds, een subsidie of een regeling. Wellicht overbodig om te vermelden, maar uiteraard heeft VELUWE65PLUS ook AOW’ers (Algemene Ouderdomswet) werken binnen de eigen organisatie.

Sociaal Plus

SociaalPlus (Ermelo) is dé specialist in klantcontact. Het bedrijf beantwoordt de telefoon voor ongeveer 17 gemeentes in Nederland, 13 zorg gerelateerde bedrijven en meer dan zeventig mkb-bedrijven. Wat het bedrijf vooral doet, is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Lees meer: Sociaal Plus

Bij SociaalPlus geloven ze dat bijzonder talent geen afstand kent.

SociaalPlus, opgericht in 2010, is een pionier op het gebied van sociale ondernemen. Het feit dat ze inmiddels PSO 30+ gecertificeerd zijn, bewijst dat het bedrijf de mens en zijn kwaliteiten en talenten centraal stelt. Ze passen de werkplekken en processen aan, zodat mensen optimaal kunnen functioneren. Wat jouw achtergrond ook is, bij SociaalPlus maken ze het passend. Ze kijken ook goed hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen en hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

De organisatie hecht erg aan duurzame inzetbaarheid van mensen uit de doelgroep. Na een contract van zes maanden en een verlenging van een jaar, volgt een vaste aanstelling. Het bedrijf laat zien dat ieder mens talenten heeft en dat een inclusieve arbeidsmarkt leuk én lonend is.  

Ook is SociaalPlus een erkend leerbedrijf en heeft het een eigen opleidingsprogramma voor medewerkers. Medewerkers krijgen individuele begeleiding op maat, als het nodig is ook buiten werktijden. De organisatie doet niet aan uitbetaling van bonussen of winstuitkeringen aan aandeelhouders, maar investeert in mensen en een goede werkomgeving. Dat zorgt er onder meer voor dat het personeelsverloop zo’n zeven keer lager ligt dan in de branche gebruikelijk is.

De meest sociale starter 2023

HANOS

Om meer kansen te bieden voor werkzoekenden die wat (extra) ondersteuning nodig hebben, is horeca groothandel HANOS in Apeldoorn sinds juni 2022 anders gaan werven, namelijk zonder vaste functieprofielen.

Lees meer: HANOS

Taken uit verschillende logistieke functies zijn vertaald naar werkzaamheden voor kandidaten, bijvoorbeeld: ‘opruimen en schoonmaken’, ‘kratten wassen’ of ‘verwerken van emballage’. Daarnaast hebben managers en teamleiders de Harrie-training gevolgd, waardoor zij beter inzicht hebben gekregen hoe zij om kunnen gaan met de collega’s die wat extra aandacht nodig hebben. De Harrie-training is training, waarin de deelnemer wordt opgeleid tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking.

Het begon kleinschalig, maar door het succes en de positieve ervaringen breidt HANOS Apeldoorn deze aanpak nu verder uit.

In 1975 opende de allereerste HANOS groothandel zijn deuren: HANOS Apeldoorn. Sinds deze opening is HANOS uitgegroeid tot een totaalgroothandel met achttien vestigingen in Nederland en twee vestigingen in België. In totaal werken ruim 4000 medewerkers bij deze vestigingen.

Mado’s Amigos

Mado’s Amigo’s is een snelgroeiende jonge onderneming. Directeuren Mado Aldarwish en Omar Almaouzen zijn twee jaar geleden gestart als logistieke dienstverlener. Ze hebben hun onderneming in korte tijd weten uit te bouwen tot een gerenommeerde logistieke servicepartner.

Lees meer: Mado’s Amigos

Zij rijden in opdracht van pakketdiensten als DHL en verrichten verhuisactiviteiten’ Inmiddels hebben zij 13 medewerkers (pakketbezorgers) onder contract in de regio’s Zutphen, Apeldoorn en Groenlo. Alle medewerkers zijn in loondienst. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van ZZP-constructies. Mado en Omar hebben hun eigen ervaring, als nieuwkomer in Nederland en op de arbeidsmarkt, vertaald naar een impactvolle onderneming. Naast het reguliere werkgeverschap investeren zij veel in de ontwikkeling van hun medewerkers. Dit doen zij door ondersteuning te bieden op sociaal financieel en administratief gebied. Beide mannen hebben destijds als amv’er (alleenstaande minderjarige vluchteling) ondersteuning gekregen vanuit Stichting Buddy to Buddy. Ze kiezen bewust voor medewerkers uit deze doelgroep om hen een duurzame kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Coaching Colorful Human

In juni 2022 is Donna Daflaar gestart met Coaching Colorful Human (Deventer) . Coaching Colorful Human biedt participatie-activiteiten aan in de vorm van dans-, muziek- en coachingslessen.

Lees meer: Coaching Colorful Human

Het team bestaat uit dans- en beweegcoaches, vrijwilligers en scholieren. Door middel van deze participatieactiviteiten, zoals Kleur Je Dans, Color Dance, Dans-voetbal en Family Dance, probeert Coaching Colorful Human de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van bewoners/deelnemers te vergroten en hen de kans te geven hun talenten te ontdekken, om hen zo (beter) in deze maatschappij te laten participeren.

Een ander doel is het vergroten van onderlinge verbinding, respect en vreugde tussen de verschillende deelnemers. De participatieactiviteiten brengen samenhorigheid tussen de deelnemers onderling en laten verschillen wegvallen. Ook worden er normen en waarden, zoveel als mogelijk, geleerd aan deelnemers bij wie deze ontbreken. Elkaar stimuleren, motiveren en respect hebben voor elkaar spelen een grote rol.

In het kort; met dans, muziek en coaching zet Coaching Colorful Human zich in voor integratie, het verbeteren van de sociale cohesie, zelfredzaamheid, diversiteit, inclusie en kansengelijkheid.

De meest sociale werkgever 2023

De Zaak van Ermelo

De oprichters van De Zaak van Ermelo hebben een lange historie waar het gaat om het realiseren van duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Lees meer: De Zaak van Ermelo

In 2012 ontstond De Zaak van Ermelo. In eerste instantie om bij te dragen aan de participatiewet binnen de gemeente. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een sociale onderneming in de vorm van een kringloopwinkel. In 2022 vierden zij het 10-jarig jubileum. Ze hebben inmiddels het 100% Kringloop kwaliteitskeurmerk en een PSO Trede 3 en 30+ erkenning (Prestatieladder Socialer Ondernemen) behaald.

Sinds de oprichting zijn er bijna 600 mensen werkzaam geweest bij De Zaak. In betaalde banen, leerwerk-banen, op re-integratie- en dagbestedingsplekken of als vrijwilliger. Bij De Zaak van Ermelo gaan ze ervan uit dat mensen talenten en competenties hebben, ook wanneer sommige werkzaamheden lastig zijn. Werken op een plek waar men laagdrempelig hun talent kan vinden en ontwikkelen, geeft zelfvertrouwen. Dit werkt door in alle aspecten van het leven, niet alleen in werken. Het bedrijf wordt gerund door mensen met een groot hart, die de mens vooropstellen.

Dolphin Metal Separation

Dolphin Metal Separation (Harderwijk) is een van ’s werelds meest gerenommeerde bedrijven in de acquisitie en verwerking van non-ferrometalen. De organisatie heeft niet alleen een uitstekende reputatie opgebouwd binnen hun branche, maar is ook een mooi voorbeeld als het gaat om inclusiviteit.

Lees meer: Dolphin Metal Separation

Dolphin Metal Separation heeft drie SW-medewerkers (sociale werkvoorziening) gedetacheerd op een personeelsbestand van 20 medewerkers op de locatie in Harderwijk.

Deze drie medewerkers worden als volwaardige medewerkers beschouwt. Dolphin Metal Separation zet deze extra stap om ervoor te zorgen dat die medewerkers zich volledig kunnen ontplooien in het bedrijf.

Door een speciale productielijn in te richten en aandacht te besteden aan zaken, zoals zit- en sta-mogelijkheden en klimaatbeheersing, toont het bedrijf een diepgaand begrip voor de behoeften van hun medewerkers. Dit soort initiatieven getuigt van een oprechte toewijding aan het welzijn van het personeel. Het bedrijf heeft een gemoedelijke, respectvolle en positieve werkomgeving gecreëerd. De betrokkenheid bij bedrijfsuitjes en andere activiteiten versterkt het gevoel van samenhorigheid en maakt dat medewerkers zich niet alleen als werknemers, maar zich als gewaardeerde leden van een grotere familie voelen.

Met bijna een kwart eeuw ervaring en innovatie is Dolphin Metal Separation een solide partner als het gaat om het omgaan met restmaterialen. Terugwinning van afval is cruciaal voor het behoud van waardevolle grondstoffen ten behoeve van het milieu. Bovendien kost recycling minder energie dan het verkrijgen van metalen uit primaire bronnen.

Een non-ferrometaal is een metaal dat geen ijzer bevat of waarin de legeringen ijzer niet het hoofdbestanddeel is (bijvoorbeeld koper, lood, aluminium, zink, brons en messing).

De Eijk Groep

De Eijk Groep (Apeldoorn) beschikt over het PS0 30+ certificaat (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Dit houdt in dat de organisatie bewust veel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst neemt. Ook mensen die vallen onder beschut werk. Het bedrijf ziet het certificaat als een heel bijzondere erkenning van hun inzet voor deze groep mensen op de arbeidsmarkt.

Lees meer: De Eijk Groep

Van bontgekleurde bomen tot wit besneeuwde wegen. Van fris lentegras en bloeiende perken tot aan strak aangelegde tuinen, parken en bedrijfsterreinen. Voor De Eijk Groep is bijdragen aan buiten, het mooiste wat er is. En met buiten bedoelen zij alles in de buitenruimte. Van inrichten tot onderhouden, van beplanten tot bestraten en van ontwerpen tot repareren. Het ‘groene hart’ slaat natuurlijk nog steeds voor hovenierswerk en groenvoorziening, maar De Eijk Groep doet inmiddels meer dan dat. Ze verrichten ook infradiensten, voeren rioleringswerk uit en bieden hulp bij bijvoorbeeld gladheidsbestrijding en calamiteiten op de weg.

De Eijk Groep is altijd op zoek naar medewerkers met het ‘Eijk Groep-dna’: gedreven, betrouwbaar en behulpzaam. Dat vinden ze belangrijker dan opleiding en ervaring. Op de Eijk Academy zorgen ze voor de juiste vakscholing en op de jaarlijkse Eijk Academy dag leren medewerkers van, met, door en voor elkaar.