Nominatieformulier Sociaal Ondernemen Werkt 2024


DE AWARDS

De meest sociale starter
Dit bedrijf of organisatie is een starter die zich al enige tijd op het gebied van sociaal
ondernemen begeeft. De eerste aantoonbare stappen zijn gezet om bij te dragen aan
maatschappelijke doelstellingen, zoals het bieden van kansen aan mensen die
kwetsbaar(der) zijn op de arbeidsmarkt of aan jongeren die een leer-, stage-of ervaringsplek
nodig hebben. Een deel van het personeelsbestand bestond in het afgelopen jaar uit mensen
uit de eerdergenoemde doelgroepen.

De meest sociale werkgever
Dit bedrijf of organisatie staat bekend als een sociaal ondernemer. In de afgelopen twee jaar
bestond een deel van het personeelsbestand aantoonbaar uit mensen die tot ‘de doelgroep’
behoren. Dit wil zeggen: er zijn medewerkers in dienst (geweest) vanuit een UWV- of
participatiewet-uitkering of Doelgroep Registratie kandidaten (DGR) vanuit de
Banenafspraak. Ook mensen met een Beschut Werk- of SW-indicatie behoren tot de
doelgroep, ook via detachering, evenals statushouders en leerlingen vanuit het
VSO/Praktijkonderwijs. Sociale inkoop (o.a. uitbesteding van werk aan een SW-organisatie)
maakt structureel onderdeel uit van deze onderneming. Ook deze sociaal ondernemer staat
bekend als een opleidings- of leerbedrijf. Kortom, er is hier een plek voor iedereen. Sociaal
ondernemen zit in het DNA van dit bedrijf.

Ik nomineer

Ik nomineer voor de categorie(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.